Strážný

STRÁŽNÝ A KOŘENNÝ - Základní údaje

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Enklávou prochází hranice NP. Uvnitř tak neleží SV část území.

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem ke své poloze na svahu nad nivou se Strážný poměrně významně uplatňuje v dálkových pohledech v rámci širokého údolí. Navazující zástavba Kořenného je již více pohledově odcloněna.

Oblast krajinného rázu

9. Stráženské údolí Řasnice

Obec leží téměř ve středu celé oblasti na jedné z jejích os – historické trase Zlaté stezky, jež je z části kopírovaná novodobou mezistátní komunikací. Zároveň samotná kompaktní zástavba sídla na pohledově exponovaném svahu vytváří i jeden z jejích krajinných pólů.

Místa krajinného rázu

Zástavba se nachází celkem v pěti KvC, přičemž samotný Strážný zaujímá KvC I – III a Kořenný zbývající dva. Jejich ohraničení je uzavřené pouze na hřbetech a významně se otevírá v osách údolí Časté, Kořenného potoka a zejména pak širokým údolím Řasnice mezi KvC II a III. Přestože zástavba Strážného je poměrně rozsáhlá, plošně nepřevažuje v jednotlivých KvC, a proto je jejich určující matrice smíšená zemědělsko-lesní (Sz) nebo zemědělských travních porostů (Zt). Kromě KvC I se zvýšenou vnitřní krajinářskou hodnotou 2, jsou zbývající celky (KvC II a III) značně narušeny nesourodou zástavbou obchodního a zábavního areálu, a proto je jejich krajinářská hodnota snížená 4. Matrice celků v prostoru Kořenného (KvC IV a V) je smíšená zemědělsko-lesní (Sz), resp. lesní (Ls) se zvýšenou vnitřní krajinářskou hodnotou 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři