Výstavba

Stavba nového domu

Proč si nemohu na Šumavě postavit dům podle vlastních přání?

Na území národního parku i chráněné krajinné oblasti je zákonem o ochraně přírody a krajiny krajina chráněna před nevhodnou změnou. Krajina by si totiž měla zachovat všechny své přírodní, kulturní i historické charakteristiky. Tyto charakteristiky nejnápadněji a nejdlouhodoběji mění právě stavby. Proto na tomto území nelze bez souhlasu Správy NP a CHKO Šumava povolit umístění domu, nebo povolit stavbu. Správa má pro posuzování vhodnosti či nevhodnosti staveb určitá pravidla, z nichž mnohá jsou obsažena v manuálech.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři