Srní

Interaktivní mapa

DOLNÍ ANTÝGL - Základní údaje

Základní údaje

Malá sídelní enkláva leží v hlubokém zaříznutém údolí Vydry. Rozkládá se na nevelkém lokálním rozšíření jinak velmi úzké údolní nivy. Původní královácký dvorec je dnes upraven na kemp, jehož plocha zabírají většinu bezlesí. Nadmořská výška enklávy je 890 – 900 m.

Typologie české krajiny

6L15 – novověká lesní krajina zaříznutých údolí

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Historie a vývoj osídlení

Vznik dvorce se datuje k přelomu 15. a 16. století. V roce 1523 zde byla založena sklárna, která dala souboru dnešní název. V okolí později vzniklo několik samot. V jejich okolí byla vždy jen velmi malá plužina.

Architektura

Dochovaný královácký dvorec je ojedinělým příkladem architektonického řešení charakteristických staveb, obývaných tzv. Králováky. Jedná se o soubor objektů, původně roubených s bedněnými štíty – stěny byly často opatřeny obkladem z fasádního šindele. Roubené stěny byly často kombinovány se zděnou konstrukcí, zděné byly i některé hospodářské budovy. Celý komplex se skládal z hlavní obytné stavby, podružského domku, stodoly a kaple. Charakteristickým znakem byla zvonička vetknutá do hmoty střechy.

Současnost

Ze sklárny se nic nedochovalo. Dnes zde tak stojí pouze dobře dochovaný dvorec upravený pro potřeby kempu, který dnes tvoří většinu plochy enklávy. Při silnici je umístěno i poměrně velké parkoviště. Ve svahu kousek vedle stojí hotel Antýgl.

Na dnes již izolované maličké enklávě v těsném sousedství stojí rekreační objekt.

Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nestavět zde žádné obytné ani rekreační objekty.

  • Zachovat zde alespoň malou nelesní enklávu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři