Srní

Interaktivní mapa

DOLNÍ HRÁDKY - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Několik usedlostí bylo rozptýleno v plužině.

Stávající urbanistický typ: rozptýlené osídlení

V plužině jsou rozptýleny tři usedlosti.

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Došlo pouze k částečné redukci rozsahu rozptýleného osídlení

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina je členěna na kompaktní ale nepravidelné úseky. Ve využití území nad poli a loukami jasně převažovaly pastviny.

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

Velká část plužiny byla zalesněna. Na části, která zůstala zemědělskou půdou, se dochovaly všechny hlavní ohraničení dělící jednotlivé úseky. Dnes se jedná výhradně o travní porosty. Část plužiny leží ladem a zarůstá náletem dřevin.

Vazba plužiny na sídlo:

Rozptýlené osídlení je součástí plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři