Srní

Interaktivní mapa

PROSTŘEDNÍ A HORNÍ HRÁDKY - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nestavět zde žádné další objekty.

  • Zásadně nestavět v sousedství stávajících objektů.

  • Zachovat obhospodařování stávajícího rozsahu plužiny.

 

Celkové hodnocení

Dobře dochovaný krajinný segment prakticky nenarušen poválečnou výstavbou. Nejvhodnější je zachovat enklávu ve stávajícím stavu – tj. nestavět nové objekty a obhospodařovat zbylou část plužiny.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

  • Stávajícím územním plánem není území řešeno, to znamená žádnou novou výstavbu. Tento záměr je plně v souladu s dochovaným krajinným rázem.

Komentář k návrhu připravovaného nového územního plánu

Horní Hrádky

  • Schválení uvedených rozvojových záměrů je v zásadním rozporu s ochranou krajinného rázu i s podstatou NP.

  • Pro území charakteristické rozptýleným osídlením je naprosto zničující masivní plošná výstavba na navržených plochách. Zcela nepřijatelné jsou plochy pro bydlení i pro zemědělskou výrobu.

Prostřední Hrádky

- Zde není navrhována nová výstavba, což je plně v souladu s podmínkami ochrany KR.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři