Srní

Interaktivní mapa

ÚDOLÍ - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Samostatně stojící usedlosti byly nepravidelně rozesety po většině plochy enklávy.

Stávající urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Na většině území jsou stále nepravidelně rozmístěné samostatně stojící domy. Pouze malá část jich byla v druhé polovině 20. století zlikvidována. Na území byly také postaveny dva velké ubytovací objekty.

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Ráz území je narušen dvěma velkými hotelovými objekty a jejich doprovodnými stavbami. Ty se naštěstí, vzhledem ke své poloze a zejména okolní vegetaci, příliš neuplatňují v pohledech v rámci enklávy, a tedy výrazněji vizuálně nenarušují jinak výjimečně dochované území.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna na různě velké úseky. Pole byla většinou pravidelná čtvercová až obdélná. Úseky luk a pastvin byly většinou nepravidelných tvarů.

Dochovanost plužiny: 1 výjimečná

Dochovala se drtivá většina ohraničení jednotlivých úseků. Oproti minulosti na nich přibylo množství stromové zeleně. V minulosti byly některé úseky vnitřně členěny polními kulturami. Dnes se v celém prostoru jedná o travní porosty. Okrajové části plužiny jsou narušovány postupující sukcesí.

Vazba plužiny na sídlo:

Rozptýlené osídlení je součástí plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři